Whitepaper: Co-design op afstand tijdens de coronacrisis

Creatieve onderzoeksmethoden in de zorg zijn veranderd.

De COVID-maatregelen zorgen voor nieuwe kansen, maar vragen ook om een verandering in de manier van werken. Tijdens Dutch Design Week 2020 deelden we samen met Garage2020 in de online sessie 'Co-design in de anderhalvemetermaatschappij' wat we geleerd hebben over onderzoeken en ontwerpen in de gezondheidszorg op afstand. In dit whitepaper van het Lectoraat Co-Design van de Hogeschool Utrecht wordt uitgebreid ingegaan op de lessen, learnings en tips om persoonlijker onderzoek te doen, tools en prototypes voor co-design op afstand en het inclusief betrekken van de doelgroep op afstand.

Welke kansen biedt de crisis?

Tijdens de Dutch Design week 2020 inventariseerden onderzoekers en creatieve bureaus wat er door de coronacrisis is veranderd in de aanpak van zorginnovatieprojecten. Dat deden zij in het kader van het Create Health-onderzoeksprogramma van ZonMw, dat de meerwaarde van creatieve onderzoeksmethoden in de zorg onderzoekt. Samengevat zagen zij drie ontwikkelingen:

  1. Onderzoek voor ontwerpen voor de zorg is persoonlijker geworden en verplaatst zich naar online of met gepaste afstand naar de thuissituatie.
  2. Tools en prototypes – zowel online als bij mensen thuis – worden op andere wijze toegepast met o.a. de G-Moji case.
  3. De onderzoeker of ontwerper heeft een nog grotere rol bij het betrekken van de doelgroep.

Lees verder in het whitepaper via de onderstaande link.

Casus G-Moji

De jeugdzorg in Nederland staat onder grote druk. Garage2020 & Greenberry werken aan innovaties in de jeugdzorg en geloven dat data en design jeugdhulpverleners op een menselijke manier kunnen ondersteunen.

Zo hebben ze in samenwerking met onderzoekers van MIT Media Lab, Universiteit van Amsterdam (UvA) en VUmc de app G-Moji ontwikkeld, die jongeren met psychische problemen helpt om hun emoties te herkennen en die passieve telefoondata van deze jongeren analyseert om destructieve patronen tijdig te kunnen signaleren.

Greenberry werkt voor de ontwikkeling nauw samen met hulpverleners, jongeren en experts. In ontwerpsessies werkt Greenberry met de doelgroep toe naar prototypes die ze snel kunnen valideren met jongeren in de praktijk

Digitaal design waar iedereen een beetje beter van wordt.

  • Maliebaan 11
  • 3581 CA Utrecht
  • Nederland
  • Waar ligt dat?