Inclusief design update: ‘Framework: Inclusief Design’

Op weg naar een toolkit voor inclusief design.

Inclusief design gaat over meer dan alleen toegankelijkheid van websites en platformen. Nog steeds zijn veel digitale toepassingen niet geschikt voor mensen met een beperking. Of een taalachterstand. Ook vormgeving, de beeldkeuze of het taalgebruik sluiten onbedoeld bepaalde groepen uit. En zelfs algoritmes en machines kunnen discrimineren. De voorbeelden zijn legio.

Digital design voor iedereen?

Bij Greenberry zetten we digitaal design in bij het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Digitaal design waar iedereen een beetje beter van wordt. Maar hoe ontwerp je voor iedereen? Met onze design methodes proberen we gebruikers zo intensief mogelijk te betrekken bij het ontwerp. We werken met accessibility richtlijnen, werken met ervaringsdeskundigen en co-designen met gebruikers. Maar dat is niet genoeg. Ons team en onze ontwerpmethodes zijn niet inclusief genoeg. En onbedoeld sluiten ook wij mensen uit bij ons ontwerp. In deze update vertellen we over de stappen die we zetten in de ontwikkeling van een framework en een toolkit voor inclusief design voor de ontwerppraktijk.

De eerste ontwerpsessie Inclusief Design

Halverwege juli 2020 organiseerden we de ontwerpsessie #inclusiefdesign. Daarin werkten we met Danielle Arets (Design Researcher, Design Academy Eindhoven) en Rick Brink Minister van Gehandicaptenzaken, experts, ervaringsdeskundigen, partners en opdrachtgevers aan houvast voor inclusief ontwerp. We gingen aan het werk met de vraag: Hoe zetten we concrete stappen om het team en de ontwerppraktijk inclusief te krijgen? We hebben hiervoor het ontwerp- en ontwikkelproces als leidraad genomen. Wat kun je in elk van deze stappen doen om je design inclusiever te krijgen.

De ontwerpsessie werd gemodereerd door Daniëlle Arets (Design Researcher, Design Academy Eindhoven) en Rick Brink - Minister van Gehandicaptenzaken - gaf een inspirerende lezing die nog meer energie aanwakkerde om stappen te maken. Vervolgens gingen de deelnemers in co-design aan de slag met het ontwerpen van concrete houvast voor inclusief design in vier break-outs met de deelthema’s: de opdracht/briefing en opdrachtgever, het team en competenties, de oplossing bedenken en ontwerpen en de oplossing ontwikkelen en verbeteren.

Tweede ontwerpsessie: 'Framework: Inclusief Design'

Tijdens de week van de toegankelijkheid (5 t/m 9 oktober 2020) was de tweede ontwerpsessie. Op basis van alle verzamelde input uit sessie 1 hebben we een ‘Framework: Inclusief Design’ opgesteld. In een overzichtelijke A4’tje doorlopen we het ontwerpproces en vind je bij elke stap houvast voor een meer inclusieve aanpak. Vanuit dit raamwerk verwijzen we door naar passende methodes, toolkits en relevante websites.

Wat hebben we in de sessie gedaan?
Onder begeleiding van Danielle Arets bespraken we maandag de ruwe opzet van het ‘Framework: Inclusief Design’. Dit framework is gebaseerd op de input uit de eerste ontwerpsessie en aanvullend onderzoek. In het Framework volgen we het ontwerpproces en bij elke stap vind je houvast voor een meer inclusieve ontwerpmethode. Vanuit dit raamwerk verwijzen we door naar passende methodes, toolkits en relevante websites.

Gevraagd: feedback en aanvullingen op het Inclusief Design: Framework! Tijdens de ontwerpsessie hebben we gezamenlijk het Framework doorgenomen en per ontwerpfase het model voorzien van suggesties en feedback. Dat leidde tot interessante aanvullingen en inzichten. Er is veel waardevolle input opgehaald, maar meer kritische blikken zijn welkom! Het digitale whiteboard blijft tot 18 oktober open voor input, feedback en aanvullingen.

Onderzoek Inclusief Design: doe mee 
Zoals aangekondigd in de sessie is onderzoeksstagiaire Kiki bezig met een onderzoek naar de staat van inclusief design in Nederland. En jij kan haar helpen door de vragenlijst die zij heeft opgesteld in te vullen en te delen met collega’s. Met behulp van de vragenlijst willen we meer inzicht krijgen in hoe inclusiviteit en inclusief design een plek heeft binnen organisaties. Concreet aan jou de vraag om de vragenlijst in te vullen en te delen.

Hierbij links naar de vragenlijst en de documenten bij de sessie:

Inclusief design, hoe zat het ook al weer?

Inclusief design gaat over meer dan alleen toegankelijkheid van websites en platformen. Nog steeds zijn veel digitale toepassingen niet geschikt voor mensen met een beperking. Of een taalachterstand. Ook vormgeving, de beeldkeuze of het taalgebruik sluiten onbedoeld bepaalde groepen uit. En zelfs algoritmes en machines kunnen discrimineren. De voorbeelden zijn legio. Bij Greenberry zetten we digitaal design in bij het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Digitaal design waar iedereen een beetje beter van wordt. Maar hoe ontwerp je voor iedereen?

Waar werken we naar toe?

Met de opgehaalde input - aangevuld met research - werken wij richting een eerste versie van een toolkit. Vervolgens willen we de opzet gezamenlijk verder brengen naar een toolkit die breed inzetbaar gaat zijn voor bedrijven, overheid, organisaties, designers en developers. 

Tegelijkertijd zetten we het onderzoek naar inclusief design in Nederland breed uit, gaan we de resultaten analyseren en het rapport zullen we delen. De inzichten uit dit onderzoek nemen we mee in de ontwikkeling zowel het framework als het overzicht van toolkits en methoden.

En niet minder belangrijk, we zijn intern aan de slag om ons eigen proces bij Greenberry onder de loep te nemen en te verbeteren! 

Wil je op de hoogte blijven van het vervolg vragen we je om je in te schrijven op deze mailinglist zodat we je via die weg kunnen benaderen: http://eepurl.com/g9TNFD 

Wil je nu al actief meedenken over de volgende stap? Laat het ons weten met een mail naar alain@greenberry.nl. Ook aanvullende tips & suggesties voor onderdelen van de kwadranten zijn welkom op dit mailadres!

digitaal design voor verbeteraars

  • Werk
  • Over ons
  • Aanpak
  • Werken bij
  • Updates
  • Contact
  • Blijf up to date:
    NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief