Update over de ontwerpsessie: inclusief design

Op weg naar een toolkit voor inclusief design

10 juli 2020

Inclusief design gaat over meer dan alleen toegankelijkheid van websites en platformen. Nog steeds zijn veel digitale toepassingen niet geschikt voor mensen met een beperking. Of een taalachterstand. Ook vormgeving, de beeldkeuze of het taalgebruik sluiten onbedoeld bepaalde groepen uit. En zelfs algoritmes en machines kunnen discrimineren. De voorbeelden zijn legio.

Digital design voor iedereen?


Bij Greenberry zetten we digitaal design in bij het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Digitaal design waar iedereen een beetje beter van wordt. Maar hoe ontwerp je voor
iedereen? Met onze design methodes proberen we gebruikers zo intensief mogelijk te betrekken bij het ontwerp. We werken met accessibility richtlijnen, werken met ervaringsdeskundigen en co-designen met gebruikers. Maar dat is niet genoeg. Ons team en onze ontwerpmethodes zijn niet inclusief genoeg. En onbedoeld sluiten ook wij mensen uit bij ons ontwerp.

Output van de ontwerpsessie


Dinsdag 7 juli 2020 hielden we een online ontwerpsessie waarin we samen met experts, ervaringsdeskundigen, partners en opdrachtgevers aan het werk gingen met de vraag: Hoe zetten we concrete stappen om het team en de ontwerppraktijk inclusief te krijgen? We hebben hiervoor het ontwerp- en ontwikkelproces als leidraad genomen. Wat kun je in elk van deze stappen doen om je design inclusiever te krijgen.

De ontwerpsessie werd gemodereerd door Daniëlle Arets (Design Researcher, Design Academy Eindhoven) en Rick Brink - Minister van Gehandicaptenzaken - gaf een inspirerende lezing die nog meer energie aanwakkerde om stappen te maken. Vervolgens gingen de deelnemers in co-design aan de slag met het ontwerpen van concrete houvast voor inclusief design in vier break-outs met de deelthema’s: de opdracht/briefing en opdrachtgever, het team en competenties, de oplossing bedenken en ontwerpen & de oplossing ontwikkelen en verbeteren. 


Er is veel waardevolle input opgehaald die we graag voor iedereen beschikbaar maken. In de Google Drive map via onderstaande button is de presentatie en de opgehaalde input uit de sessie te vinden.

Hoe nu verder?

Met de opgehaalde input - aangevuld met research - gaan wij nu aan de slag met een opzet voor de eerste stap richting een toolkit. Vervolgens willen we de opzet gezamenlijk verder brengen naar een toolkit die breed inzetbaar gaat zijn voor bedrijven, overheid, organisaties, designers en developers. 


Wil je op de hoogte blijven
van het vervolg vragen we je om je in te schrijven op deze mailinglist zodat we je via die weg kunnen benaderen: http://eepurl.com/g9TNFD 


Wil je nu al actief meedenken over de volgende stap?
Laat het ons weten met een mail naar alain@greenberry.nl. Ook aanvullende tips & suggesties voor onderdelen van de kwadranten zijn welkom op dit mailadres!

Digitaal design waar iedereen een beetje beter van wordt

  • Maliebaan 11
  • 3581 CA Utrecht
  • Nederland
  • Waar ligt dat?