Inclusief design update: ontwerpsessie ‘Framework: Inclusief Design’

Op weg naar een toolkit voor inclusief design. Next: ontwerpsessie ‘Framework: Inclusief Design’ tijdens de week van de toegankelijkheid.

24 september 2020

Inclusief design gaat over meer dan alleen toegankelijkheid van websites en platformen. Nog steeds zijn veel digitale toepassingen niet geschikt voor mensen met een beperking. Of een taalachterstand. Ook vormgeving, de beeldkeuze of het taalgebruik sluiten onbedoeld bepaalde groepen uit. En zelfs algoritmes en machines kunnen discrimineren. De voorbeelden zijn legio.

Digital design voor iedereen?

Bij Greenberry zetten we digitaal design in bij het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Digitaal design waar iedereen een beetje beter van wordt. Maar hoe ontwerp je voor iedereen? Met onze design methodes proberen we gebruikers zo intensief mogelijk te betrekken bij het ontwerp. We werken met accessibility richtlijnen, werken met ervaringsdeskundigen en co-designen met gebruikers. Maar dat is niet genoeg. Ons team en onze ontwerpmethodes zijn niet inclusief genoeg. En onbedoeld sluiten ook wij mensen uit bij ons ontwerp.

Output van de ontwerpsessie

Halverwege juli 2020 organiseerden we de ontwerpsessie #inclusiefdesign. Daarin werkten we met Danielle Arets (Design Researcher, Design Academy Eindhoven) en Rick Brink Minister van Gehandicaptenzaken, experts, ervaringsdeskundigen, partners en opdrachtgevers aan houvast voor inclusief ontwerp. We gingen aan het werk met de vraag: Hoe zetten we concrete stappen om het team en de ontwerppraktijk inclusief te krijgen? We hebben hiervoor het ontwerp- en ontwikkelproces als leidraad genomen. Wat kun je in elk van deze stappen doen om je design inclusiever te krijgen.

De ontwerpsessie werd gemodereerd door Daniëlle Arets (Design Researcher, Design Academy Eindhoven) en Rick Brink - Minister van Gehandicaptenzaken - gaf een inspirerende lezing die nog meer energie aanwakkerde om stappen te maken. Vervolgens gingen de deelnemers in co-design aan de slag met het ontwerpen van concrete houvast voor inclusief design in vier break-outs met de deelthema’s: de opdracht/briefing en opdrachtgever, het team en competenties, de oplossing bedenken en ontwerpen & de oplossing ontwikkelen en verbeteren. 

Er is veel waardevolle input opgehaald die we graag voor iedereen beschikbaar maken. In de Google Drive map via onderstaande button is de presentatie en de opgehaalde input uit de sessie te vinden.

De volgende sessie: 'Framework: Inclusief Design'

Tijdens de week van de toegankelijkheid (5 t/m 9 oktober 2020) zetten we de volgende stap. Op basis van alle verzamelde input uit sessie 1 hebben we een ‘Framework: Inclusief Design’ opgesteld. In een overzichtelijke A4’tje doorlopen we het ontwerpproces en vind je bij elke stap houvast voor een meer inclusieve aanpak. Vanuit dit raamwerk verwijzen we door naar passende methodes, toolkits en relevante websites.

Op maandag 5 oktober van 17.00 - 18.00 uur nemen we opnieuw in een virtuele sessie onder leiding van Danielle Arets dit 'Framework: Inclusief Design' door. We gaan in co-creatie aan de slag om het Framework te verbeteren en verder af te maken. Ook bepalen we gezamenlijk hoe we dit Framework wereldkundig kunnen maken.

Heb jij ervaring met het onderwerp, als expert, designer of ervaringsdeskundige, en wil je aan de ontwerpsessie deelnemen? Stuur een email naar mariska.doppenberg@greenberry.nl (beperkt aantal deelnemers).

Inclusief design, hoe zat het ook al weer?

Inclusief design gaat over meer dan alleen toegankelijkheid van websites en platformen. Nog steeds zijn veel digitale toepassingen niet geschikt voor mensen met een beperking. Of een taalachterstand. Ook vormgeving, de beeldkeuze of het taalgebruik sluiten onbedoeld bepaalde groepen uit. En zelfs algoritmes en machines kunnen discrimineren. De voorbeelden zijn legio. Bij Greenberry zetten we digitaal design in bij het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Digitaal design waar iedereen een beetje beter van wordt. Maar hoe ontwerp je voor iedereen?

Waar werken we naar toe?

Met de opgehaalde input - aangevuld met research - werken wij richting een eerste versie van een toolkit. Vervolgens willen we de opzet gezamenlijk verder brengen naar een toolkit die breed inzetbaar gaat zijn voor bedrijven, overheid, organisaties, designers en developers. 

Wil je op de hoogte blijven van het vervolg vragen we je om je in te schrijven op deze mailinglist zodat we je via die weg kunnen benaderen: http://eepurl.com/g9TNFD 

Wil je nu al actief meedenken over de volgende stap? Laat het ons weten met een mail naar alain@greenberry.nl. Ook aanvullende tips & suggesties voor onderdelen van de kwadranten zijn welkom op dit mailadres!

Digitaal design waar iedereen een beetje beter van wordt

  • Maliebaan 11
  • 3581 CA Utrecht
  • Nederland
  • Waar ligt dat?