Werken aan herstel terwijl je op de wachtlijst staat

Cliënten van niet acuut-huiselijk geweld kunnen via Mijn Plek vast aan de slag met herstel

Moviera heeft als missie om een einde te maken aan huiselijk geweld en mensenhandel. Samen met centrumgemeente Apeldoorn willen zij cliënten die op de wachtlijst staan, laten merken dat zij niet vergeten zijn en hen aanmoedigen om de wachtperiode te gebruiken om te werken aan hun herstel. Vanuit deze wens is het project ‘Wachtbeleving’ tot stand gekomen. Als oplossing ontwierpen wij samen met innovatienetwerk Garage2020 de webapp 'Mijn Plek'. 

Mijn Plek

Mensen die in acute onveiligheid verkeren moeten altijd 112 bellen. In sommige situaties is de veiligheid minder acuut, maar is er nog wel een hulpvraag betreffende veiligheid. Je kan dan Moviera bellen voor hulp en/of advies. Voor dat iemand kan starten met een traject is er soms sprake van een wachtlijst, om mensen tijdens deze wachtperiode te ondersteunen is er een app ontwikkeld. De app genaamd “Mijn Plek” richt zich op volwassenen die in een onveilige thuissituatie zitten door huiselijk geweld.

Omdat er op dit moment een wachtlijst is van zo’n 6 maanden voordat zij met een hulpverleningstraject binnen Moviera kunnen starten, zochten Garage2020, Greenberry en Moviera samen naar een manier om deze doelgroep tijdens hun wachttijd al te stimuleren zelf aan de slag te gaan met vervolgstappen om huiselijk geweld situaties te deëscaleren of voorkomen. Ook is er gekeken hoe cliënten zich kunnen voorbereiden als een situatie ineens toch uit de hand loopt. Of in het geval van stalking. De app biedt hulp door mee te denken hoe iemand zich kan voorbereiden op een direct vertrek. Door bijvoorbeeld na te denken over de inhoud van een vluchttas die mee kan als het uit de hand loopt thuis.

Blended hulpverlening

Susanne Kamminga werkte vanuit Greenberry als UX designer aan het vraagstuk: “De focus ligt op het bieden van praktische handvatten voordat cliënten instromen in het reguliere hulpverleningsproces. We willen dat ze zich gehoord en niet vergeten voelen. Moviera werkt met ‘blended hulpverlening’, waarbij hulpverleners en cliënten toegang hebben tot zowel offline als online hulpmiddelen. De oplossing die we hebben neergezet sluit aan bij Moviera’s bestaande online middelen.”

Verdiepen in de doelgroep

“De juiste oplossing bedenken, vroeg veel onderzoek en inleving van het team”, vervolgt Kamminga. “Voordat we met deze opdracht begonnen, wist ik bijvoorbeeld nog weinig over de doelgroep en de situaties waarin deze mensen soms zitten. Ik was benieuwd naar wie de mensen zijn die bij Moviera aankloppen voor hulp. Zo raakte ik in gesprek met een man wiens partner hem verlaten had voor een ander. Die situatie mondde uit in stalking. Ik had me goed voorbereid, maar het was toch even schrikken om de details van deze casus te horen. Tijdens het gesprek heb ik mijn interviewnotities maar aan de kant gelegd: luisteren was op dat moment het enige dat ertoe deed. Om hem te laten zien dat hij gehoord wordt, maar ook om zijn perspectief te begrijpen. Wat ik uit de gesprekken haalde, was dat deze doelgroep behoefte heeft aan concrete informatie om mee aan de slag te gaan. Ze willen zich gehoord en veilig voelen, en de kans verkleinen dat een situatie escaleert.”

Van onderzoek naar design

Aan de hand van de resultaten uit de interviews en het conceptonderzoek door Garage2020, is door Greenberry een eerste design uitgewerkt. Het resultaat is een webapp waarin men in 3 stappen een veiligheidsplan kan maken, toegespitst op de eigen situatie. Daarnaast vindt de cliënt er antwoorden op veelgestelde vragen, tips en contactgegevens van organisaties die hen naast Moviera kan helpen. Kamminga: “Om de informatie zo toegankelijk en begrijpelijk mogelijk te maken, hebben we alle informatie op B1 taalniveau geschreven, met veel illustraties ter ondersteuning.”

We hebben gekeken naar welke standaarden gelden op het gebied van privacy en daar nog een schepje bovenop gedaan.

Bart van Dijk, developer

Privacy

Ook developer Bart van Dijk was betrokken bij het project. Hij hield zich vooral bezig met de privacy en veiligheid van de gebruiker. Van Dijk: “We hebben ervoor gekozen om zo min mogelijk persoonlijke data op te slaan. Op het moment dat een cliënt bij Moviera op de wachtlijst geplaatst wordt, heeft hij of zij een intake gehad. Vervolgens krijgt diegene toegang tot een account, welke in de database onder een code wordt opgeslagen. Deze is niet in te zien. Er zit nog een extra encryptie in, waardoor het alleen mogelijk is om de data te bekijken als je een gebruiker bent.” Van Dijk legt uit dat het niet mogelijk is om voor elk project zo ver te gaan qua veiligheid. “Maar”, zo vervolgt hij “in dit geval gaat het om zulke gevoelige data, dat extra beveiliging noodzakelijk is. We hebben gekeken naar welke standaarden gelden op het gebied van privacy en daar nog een schepje bovenop gedaan.”

Veiligheid

Om de veiligheid van de gebruiker te kunnen borgen, moet voor een partner/belager niet zichtbaar zijn welke informatie er ingevoerd is of waar de gebruiker mee bezig is. Van Dijk: “Zo hebben we op elke pagina binnen de applicatie een grote knop geplaatst waarmee de gebruiker de app snel kan afsluiten en de homepage van Google verschijnt, voor het geval dat iemand onverwachts binnenkomt of langsloopt. Daarnaast worden de inloggegevens maar kort in de browser opgeslagen, om zo de kans dat iemand anders dan de gebruiker inlogt, te minimaliseren.”  

Greenberry en Garage2020 zijn trots op de ontwikkelde applicatie en de bijdrage die zij hiermee kunnen leveren aan het herstel van slachtoffers van huiselijk geweld die op de wachtlijst staan. Het is een praktische, gebruiksvriendelijke omgeving geworden waarbij niet alleen goed nagedacht is over de weg naar herstel, maar ook de privacy en (digitale) veiligheid op weg daarnaartoe. Inmiddels wordt de app door Moviera ingezet voor cliënten in Apeldoorn en omgeving.

Ook ontwerpend onderzoek inzetten om jouw doelgroep te helpen?

Wil je eens sparren over wat ontwerpend onderzoek voor jouw vraag kan betekenen? Neem contact op met Susanne.

Bel of mail met Susanne .

Susanne
User Experience Designer

digitaal design voor verbeteraars

  • Werk
  • Over ons
  • Aanpak
  • Werken bij
  • Updates
  • Contact
  • Blijf up to date:
    NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief