Ieder kind een kans om zich te ontwikkelen

Klant
PO Raad & VO Raad
Categorie
MerkplatformenServices & apps

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig om te kunnen leren. In de wet Passend Onderwijs staan afspraken om leren mogelijk te maken voor ieder kind. Hoe gaat het daar eigenlijk mee?

Hoe krijgen we inzicht in de successen en uitdagingen van het Passend Onderwijs?

Zicht op de samenwerking

Sinds de invoering van Passend Onderwijs werken schoolbesturen samen in samenwerkingsverbanden, om ieder kind de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. De belangenorganisaties van scholen en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, de PO en VO-raad, wilden duidelijker in kaart te brengen hoe het ervoor staat met het passend onderwijs.

Hoeveel leerlingen hebben extra ondersteuning nodig en via welke soort onderwijs? En hoe staat het met de financiën?

Alle spelers om tafel

Om de data achter deze politiek relevante vragen in kaart te brengen, was het belangrijk om de juiste stakeholders aan boord te krijgen. Medewerkers van het ministerie van OCW, onderwijsraden, ouders, schoolbesturen en besturen van samenwerkingsverbanden schoven daarom afgelopen jaar in meerdere co-creatiesessies bij ons aan. Samen met ons team van strategen, UX’ers en copywriters verkenden zij welke data goede indicatoren zijn voor de staat van het passend onderwijs. 

Een uitgebreid rapport, maar dan interactief

De gekozen indicatoren brachten we thuis in drie categorieën. Leerlingen, financiën en organisatie. Om weg te blijven bij lange, statische rapporten, koos de opdrachtgever voor een toegankelijker medium: een interactief dataplatform dat samenwerkingsverbanden zicht geeft op hoe het op landelijk niveau en per samenwerkingsverband met de uitvoering van het passend onderwijs gaat.

Ruimte voor de menselijke kant van data

We werkten aan een ontwerp dat complexe informatie visueel en tekstueel toegankelijk maakt voor verschillende doelgroepen. Een flinke uitdaging, want data hebben altijd behoefte aan context en nuance. Zeker als die data voor een groot deel over mensen gaan. Daarom creëerde ons development team een CMS waarin elk samenwerkingsverband zijn data kan voorzien van context.

Zo kunnen samenwerkingsverbanden zichzelf aan lezers voorstellen, hun beleidsplannen delen en een toelichting geven op data. Denk aan een samenwerkingsverband dat zijn budget dit jaar minder effectief besteedt, omdat het volgend jaar wil investeren in een nieuw onderwijsprogramma. Op deze manier krijgen bezoekers een genuanceerder en daardoor relevanter beeld van passend onderwijs.

Behind the tech

Het platform is in slechts 3 sprints agile ontwikkeld door ons eigen development team. Via DatoCMS beheren we de teksten en kan elk samenwerkingsverband haar eigen data up-to-date te houden en toelichting geven bij data. Het team schreef importer scripts zodat data vanuit verschillende bronnen automatisch de juiste plek krijgt op het platform en gebruikte React om snelle interacties mogelijk te maken. En wel zo veilig: door de combinatie met Gatsby is er nooit een directe database verbinding nodig. Om de visuele identiteit te versterken bouwde het team custom grafieken en een landkaart die je helpt om snel het juiste samenwerkingsverband te vinden.

Wil je ingewikkelde data toegankelijk weergeven?

Of heb je te maken met veel stakeholders die je op één lijn wil krijgen? We helpen je daar graag bij. Neem contact op met Sebastiaan om te sparren hoe je je project of vraagstuk aan kunt pakken.

Bel of mail met Sebastiaan.

Sebastiaan
Strategy Director

Strategisch digitaal design voor positieve impact

Snel naar
  • Werk
  • Over ons
  • Aanpak
  • Werken bij
  • Updates
  • Contact
Contact
  • Maliebaan 50
  • 3581 CS Utrecht
  • Nederland
  • Waar ligt dat?

We zijn een digitaal designbureau dat zich vastbijt in complexe vraagstukken. Door empathie, creativiteit en technologie te combineren, helpen we jou om je missie waar te maken.