Hoe kan een app helpen bij het eerder herkennen van hartfalen?

Klant
Hartstichting
Categorie
Services & apps

Er zijn naar schatting 225.000 Nederlanders van 60 jaar of ouder met niet-herkend hartfalen. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal stijgen. Mensen weten vaak niet dat klachten zoals kortademigheid, vermoeidheid en vocht vasthouden mogelijk van hun hart kunnen komen en gaan niet (op tijd) naar de huisarts. Sommige mensen willen de huisarts niet lastig vallen met zulke vage klachten, anderen vinden het lastig de klachten goed te verwoorden.

Hoe helpen we mensen inzicht te krijgen in klachten die mogelijk kunnen duiden op hartfalen zodat ze deze beter begrijpen en ook beter kunnen verwoorden naar de huisarts?

Een gezond hart voor iedereen

De Hartstichting zet zich in voor een gezond hart voor iedereen, onder andere door hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen.

Ontwikkel een app waarmee mensen van 60 jaar en ouder, inclusief mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, klachten die mogelijk kunnen duiden op hartfalen kunnen bijhouden, leren begrijpen en kunnen verwoorden richting de huisarts.

Slim dagboek

Belangrijk was dat de app een helder, juist en persoonlijk advies voor de gebruiker genereert. En dat er extra aandacht is gebruiksvriendelijkheid voor de oudere doelgroep en mensen die beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. Met deze uitgangspunten ontwikkelden we een slim dagboek dat zich aanpast op basis van het profiel van de gebruiker. Hiermee komen er eindeloze mogelijkheden beschikbaar om de frequentie van vragen, de volgorde, en aanverwante vragen op te stellen.

Gebruikersonderzoek

Tijdens het project hebben we twee gebruikersonderzoeken uitgevoerd onder de doelgroep. Aan het begin van het traject om het concept te valideren en de behoefte van de gebruiker te bevestigen. Het onderzoek werd digitaal op afstand uitgevoerd in de vorm van 1-op-1 interviews. Daaruit trokken we de conclusie dat een goede uitleg belangrijk is en dat we niet onnodig veel informatie moeten geven. Met de eerste complete versie van de app is er nog een onderzoek gedaan op gebruiksvriendelijkheid om zo de laatste knelpunten er nog uit te halen.

Actief bijhouden

De app werkt offline, daarmee worden data alleen op het device van de gebruiker opgeslagen en kan de app ook zonder actieve verbinding worden gebruikt. We stimuleren gebruikers (met notificaties) hun dagboek actief bij te houden. Tijdens het in gebruik nemen van de app vragen we naar een aantal voorkeuren. Vanaf dat moment stelt de app dagelijks het dagboek af op de specifieke situatie.  

Om ervoor te zorgen dat gebruikers voldoende gegevens invoeren kunnen we de frequentie van de vragen automatisch verhogen of verlagen op basis van de huidige voortgang. Nadat de gebruiker twee weken het dagboek bij heeft gehouden, krijgt hij of zij het advies om naar de huisarts te gaan of om het dagboek periodiek opnieuw in te vullen. Het overzicht van de klachten en het advies verlaagt de drempel om het gesprek aan te gaan met de huisarts, en helpt ook om de klachten beter te kunnen verwoorden richting de huisarts.

Privacy by design

Als gebruiker wil je weten dat er veilig wordt omgegaan met jouw gegevens. De keuze om gegevens alleen op te slaan op het device van de gebruiker biedt daarbij twee voordelen; we handelen de analyses af op het toestel van de gebruiker. De data hoeft hiervoor niet eerst naar een server te worden verzonden. De gegevens worden daarbij dus niet gedeeld met de Hartstichting of andere partners. Daarnaast werkt de app autonoom zonder afhankelijkheden van een internetverbinding, zodat het dagboek te allen tijde kan worden bijgehouden.

Wil je ook in co-creatie met je doelgroep een applicatie ontwikkelen?

Of wil je meer weten over Hartdagboek? Neem contact op met Sander.

Bel of mail met Sander.

Sander
Strateeg

Digitaal design waar iedereen een beetje beter van wordt.

Snel naar
  • Werk
  • Over ons
  • Aan de slag
  • Werken bij
  • Updates
Contact
  • Maliebaan 50
  • 3581 CS Utrecht
  • Nederland
  • Waar ligt dat?

We zijn een digitaal designbureau dat zich vastbijt in complexe vraagstukken. Door empathie, creativiteit en technologie te combineren, helpen we jou om je missie waar te maken.