Een methode die wapenincidenten onder jongeren voorkomt en samenwerking bevordert

Klant
Gemeente Amsterdam

Ondanks dat jeugdcriminaliteit de afgelopen jaren in z’n totaliteit daalt, zien we een stijging in wapenincidenten onder jongeren. Deze wapenincidenten ontstaan steeds vaker online. Er heerst een angstcultuur waarin geweld is genormaliseerd en jeugd ertoe wordt aangezet. De politie, gemeente en hulpverleningsinstanties hebben voldoende zicht op wat er gebeurt in de offline wereld, maar dit geldt (nog) niet voor de online wereld. Daarom wil Gemeente Amsterdam een speciaal team aanstellen om zich te buigen over dit complexe probleem: het Online Basisteam (OBT).

Hoe kan het online basisteam op korte termijn en binnen de beperkingen van de wetgeving aan de slag met het zicht krijgen op de online wereld?

De handen ineen slaan

De gemeente Amsterdam ambieert een team bestaande uit jongerenwerkers (Swazoom & Permens), straatcoaches (SAOA), Projectleiders Jeugd & Veiligheid en politie/wijkagenten. Dit team heeft alle oren en ogen die nodig zijn om het grotere plaatje te kunnen zien. Dit is precies wat nodig is om toe te kunnen werken naar een oplossing op dit complexe probleem. 

Ontwikkel binnen de beperkingen van de wet een methode die het Online Basisteam helpt bij het krijgen van inzicht in de online wereld.

Op basis van deskresearch en interviews afwijken van de ontwerpvraag

Gedegen onderzoek en diepte interviews deden ons inzien dat het probleem te complex is om op volledig te lossen binnen het huidige landschap, met de huidige wetgeving en het gebrek aan samenwerking tussen de verschillende partijen. Door de casus op een tijdlijn te zetten werd duidelijk waar we de focus zou moeten liggen: de leden van Online Basisteam dichter bij elkaar brengen, hen helpen samenwerken en leren van incidenten. In co-creatie met alle betrokken zijn we opzoek gegaan naar een manier waarop het Online Basisteam hechter gaat samenwerken door te leren van voorgevallen incidenten.

Look Back

Look Back is een interactieve tool die leden van het Online Basisteam in staat stelt om een dodelijk incident met terugwerkende kracht in kaart te brengen. De tool maakt het mogelijk om een tijdlijn te creëren van social content dat geupload is door betrokken voorafgaand aan een incident. Door dit stelselmatig te doen en te kijken naar de patronen die ontstaan wordt het mogelijk om ‘red flags’ te ontdekken.

Naast dat Look Back de samenwerking tussen de leden van het Online Basisteam bevordert, geeft het hen ook inzicht in waar ze op kunnen letten om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen.

Door middel van co-creatie tot betere ideeën komen

We hebben een creatieve sessie gehost voor alle leden van het Online Basisteam en een aantal credible messengers (ervaringsdeskundigen die dichtbij de jongeren staan). Hier hebben we samen gebrainstormd en spelenderwijs onze ideeën getest. Dit heeft ons concept uiteindelijk meer definitie gegeven en zorgde voor draagvlak en waardering.

Designen op een stevig fundament

Deze creatieve sessies leidden tot heldere kaders en inspiratie voor het designproces. De perspectieven van alle aanwezigen in de sessies hielpen ons bij het prioriteren van informatie en hoe de interface zou moeten werken. Naast het designen van de tool hebben we ook simultaan een ander design proces in gang gezet: een interactieve expo op de Dutch Design Week in Eindhoven.

De Dutch Design Week (DDW)

DDW is hét design evenement van het jaar. Een week lang komen 350.000 mensen van over de hele wereld naar Eindhoven om zich te laten inspireren. Wij kregen een plek op de Embassy of Safety waar we met bezoekers konden praten over dit complexe probleem. Op de Expo was een Look Back tijdlijn te zien van een fictief dodelijk steekincident. 

Daarnaast konden de bezoekers van DDW ervaren hoe het is om in de schoenen te staan van het Online Basisteam door een game te spelen. In deze game werd telkens een content-item getoond en de vraag gesteld: “draagt dit content-item bij een dodelijk steekincident?”. De conclusie die iedere bezoeker trok na het spelen van de game was: “Ik mis context”.

What if Lab & Embassy Lab

De organisatorische kracht achter DDW is de Dutch Design Foundation (DDF). De DDF programma’s What if Lab en Embassy Lab zetten ook buiten het publieksevenement ontwerpkracht in bij het ontwikkelen concrete oplossingsrichtingen voor maatschappelijke uitdagingen en deze in de praktijk te testen. Zo werd Greenberry aan deze programma’s verbonden aan Gemeente Amsterdam om samen te werken aan deze vraag.

digitaal design voor verbeteraars

  • Werk
  • Over ons
  • Aanpak
  • Werken bij
  • Updates
  • Contact
  • Blijf up to date:
    NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief