Onderwijs voor iedereen

Alle kinderen verdienen onderwijs. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben

Hoe onderzoek je of een wet wérkt? Voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap begonnen we bij data. En ontwikkelden een interactief platform dat de data achter samenwerkingsverbanden in passend onderwijs in kaart brengt.

Passend onderwijs op de kaart

Alle kinderen verdienen onderwijs. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. 

Om elk kind onderwijs te kunnen bieden, is in 2014 de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Sindsdien werken schoolbesturen samen in ‘samenwerkingsverbanden’. Zo kunnen zij samenwerken om ieder kind de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft.

Maar het ministerie van onderwijs heeft weinig zicht op hoe ervoor staat met het passend onderwijs. Hoeveel leerlingen hebben extra ondersteuning nodig? Welke soort onderwijs volgen zij? En besteden de samenwerkingsverbanden al het budget dat zij ontvangen?

Om de data achter deze vragen in kaart te brengen, hebben we in opdracht van PO-Raad en de VO-raad samen met de samenwerkingsverbanden gewerkt aan een interactief dataplatform. Hiermee hebben politici, pers en de samenwerkingsverbanden zelf, zicht op hoe het in Nederland en binnen de samenwerkingsverbanden, gaat met de uitvoering van het passend onderwijs. 

Het afgelopen jaar verkenden we in co-creatie sessies met verschillende stakeholders welke indicatoren het passend onderwijs in kaart kunnen brengen. We verdeelden de indicatoren over Leerlingen, Financiën en Organisatie, en werkten aan een ontwerp dat complexe informatie visueel en tekstueel verduidelijkt én… toegankelijk is. Want elk samenwerkingsverband heeft zelf toegang tot het platform. Zo kunnen ze daar hun samenwerkingsverband voorstellen en hun beleidsplannen delen.

Het platform is ontwikkeld door ons eigen tech team en zij zullen de komende maanden nog belangrijke indicatoren toevoegen aan het platform.

We gingen om tafel met de samenwerkingsverbanden om te ontdekken welke informatie hen zou helpen hun eigen beleid aan te scherpen

Sebastiaan Bode, strateeg

Digitaal design waar iedereen een beetje beter van wordt.

Snel naar
  • Werk
  • Over ons
  • Aan de slag
  • Werken bij
  • Updates
Contact
  • Maliebaan 50
  • 3581 CS Utrecht
  • Nederland
  • Waar ligt dat?

We zijn een digitaal designbureau dat zich vastbijt in complexe vraagstukken. Door empathie, creativiteit en technologie te combineren, helpen we jou om je missie waar te maken.