Greenberry is proud to B Corp!

En dit is waarom

Yes! Greenberry mag zichzelf B Corp noemen en daar zijn we heel trots op! We zetten hiermee een beweging in gang die perfect bij onze ambities past. Wat B Corp precies is en waarom het voor ons zo belangrijk is, vertellen we je graag.

Impact door verbetering

Met het lezen over B Corp ging ons impact hart meteen sneller kloppen. Het voelde als een perfecte match met waar Greenberry in gelooft: samen met het Greenberry-team, opdrachtgevers, leveranciers en andere partners verbeteren wat beter kan en daarmee positieve impact maken. Zo werken we met klimaatverbeteraars aan een dashboard voor klimaatbeleid. Met gezondheidsverbeteraars aan een app die zorg dichterbij brengt. En met jeugdzorgverbeteraars aan een eerlijke start voor kinderen in Utrecht.

B Corp biedt de tools en richtlijnen om die positieve impact te helpen vergroten. Het is een internationale erkenning voor bedrijven die voldoen aan de hoogste normen op het gebied van ecologische en sociale impact. Met als missie: Business as a force for good. Het B Corp-certificeringsproces heeft bij ons gezorgd voor veel inzicht. Het motiveerde door te laten zien wat we al goed deden (gelukkig veel!) en inspireerde om te kijken waar we nog konden verbeteren en waarin we blijven verbeteren. En laat dat verbeteren nou net in onze kern zitten. ;)

Het certificeringsproces van B Corp is verdeeld in 5 thema’s. Aan de hand van deze thema’s hebben we de impact van Greenberry in kaart gebracht en zijn we acties gestart om meer impact te maken op ieder thema. Om een idee te geven wat het allemaal omvat, laten we per thema zien wat we al doen en welke ambities we hebben. 

1. Bestuur

Om echt impact te kunnen maken en hier ook op te (be)sturen, hebben we onze missie officieel vastgelegd bij de Kamer van Koophandel. Het staat nu zwart op wit dat ons doel is om met onze activiteiten een significant positieve invloed te hebben op de maatschappij en het milieu. Hier waren we natuurlijk al mee bezig, maar met deze stap committeren we ons nu ook op papier aan dit doel.

We vinden het belangrijk dat we verantwoordelijkheid nemen voor het invullen van de beloftes die we uitspreken naar onszelf, de klant en gebruikers. Om hier richting aan te geven, hebben we een code of ethics opgesteld. Een soort moreel kompas, gebaseerd op onze waarden, dat ons helpt bij het maken van goede keuzes en ervoor zorgt dat we eerlijk en integer kunnen werken. 

2. Werknemers

Vertrouwen en een open bedrijfscultuur zijn belangrijk om plezier te hebben in je werk en jezelf te kunnen zijn. En dat begint met openheid vanuit het MT. Er wordt veel met elkaar gepraat en vooral ook naar elkaar geluisterd. Dat gaat verder dan ‘de deur staat altijd open’. Of het goed gaat met de medewerkers, monitoren we door regelmatig hun tevredenheid te meten. Ook hebben we een systeem opgezet voor feedback en klachten, zodat ieders stem gehoord wordt. Dat gaat van feedback op werkruimtes tot feedback op operationeel en strategisch beleid.

Bij Greenberry vieren we successen samen en denken in ‘fail forward’. We werken hard en hebben plezier. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen genoeg ruimte heeft om talenten en vaardigheden te blijven ontwikkelen, hebben we een groeiprogramma ontwikkeld. In dit programma werken medewerkers aan hun persoonlijke leerdoelen. Dit zijn doelen die samen met de coach en manager zijn opgesteld. In het groeiprogramma worden al onze vaste medewerkers ondersteund door hun leidinggevende, een coach en krijgen ze feedback van collega’s.

Of het goed gaat met de medewerkers, monitoren we door regelmatig hun tevredenheid te meten. Daarnaast hebben we de werkplek flexibel ingericht en een welzijnsprogramma gemaakt. In dit programma bekijken we ieder jaar hoe het met de mentale en fysieke gezondheid van onze medewerkers gaat en of er behoefte is aan extra initiatieven.

3. Community

We zijn trots op de bijdrage die we leveren aan het verbeteren van de wereld om ons heen. Dit verbreedt ook ons eigen perspectief en vergroot ons inlevingsvermogen, wat ons werk beter maakt. Als bedrijf hebben we invloed en impact op de gemeenschap waarin we ons bewegen: onze medewerkers, leveranciers, de stad Utrecht, het land en zelfs de wereld.

Door bewust onze werkuren te besteden aan projecten en thema's die voor ons belangrijk zijn, bundelen we als Greenberry onze energie, tijd, kennis en vaardigheden om een positief verschil te maken. Een mooi voorbeeld daarvan is Feelee, de app waar wij als ondernemers aan bijdragen met als missie om de mentale gezondheid onder jongeren te verbeteren. Daarnaast hebben we de ontwerptool Startpunt Inclusief Design ontwikkeld om onbewuste uitsluiting in ontwerpprocessen te voorkomen. Een tool die we delen met andere ontwerpers en productontwikkelaars in de gemeenschap. Want samen maken we meer impact!

4. Milieu

Lege verpakkingen, koffiedik, volgeschreven post-its of voedselresten; met meer dan 30 mensen ontkom je niet aan het produceren van afval. Het afval dat we toch produceren, recyclen we zo goed mogelijk. We zijn een toffe samenwerking gestart met De Clique, die onze koffiedik, snij- en voedselresten ophalen en ze gebruiken om er nieuwe producten van te maken. Zo krijgt ons afval een tweede leven.

Maar we kunnen én willen meer doen op dit thema. Onze ambitie is om beter inzicht te krijgen in onze uitstoot. Daarom gaan we in 2023 een nulmeting van onze uitstoot doen. Met deze informatie kunnen we een plan ontwikkelen en een doel stellen om de uitstoot te verminderen. 

5. Klanten

Als strategisch digitaal design bureau voor verbeteraars, werken we het liefst samen met missiegedreven organisaties en bedrijven. Onze opdrachtgevers spelen een belangrijke rol in hoe wij impact kunnen maken. Gewapend met empathie, creativiteit en technologie staan we onze opdrachtgevers bij in het creëren van digitale producten die echt het verschil kunnen maken. Of het nu gaat om impact op het klimaat, jeugdzorg, de gezondheid van Nederland, of iets waarvan jij weet: "Dit moet beter!" Dit doen we het liefst samen met de eindgebruikers, want zij staan voor ons centraal.

Daarnaast hebben we ook organisatieprocessen en maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie van onze opdrachtgevers vertrouwelijk, integer en beschikbaar blijft. Eerder werden we al ISO gecertificeerd,  wat betekent dat we voldoen aan internationale standaarden voor informatieveiligheidsbeheer. Hier gebeurt achter de schermen heel veel voor. Maar ook als je een rondje door ons kantoor loopt (waar je dus niet zomaar binnen kunt komen wandelen ;) ) zie je dit terug. Hoe? Je ziet bijvoorbeeld geen scherm open staan wanneer een collega koffie pakt en belangrijke documenten slingeren niet rond. 

We hechten veel waarde aan klanttevredenheid en hebben pas nog een mooie plek gekregen in de Emerce100! Een waardering die voor ons veel betekent.

Hoe nu verder?

Met deze certificering kunnen we met trots zeggen: we zijn al goed bezig! Maar als echte verbeteraars willen we blijven groeien en onze impact vergroten. We zijn vastbesloten om onze CO2-uitstoot te verminderen, actief bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken en slimme samenwerkingen aan te gaan met leveranciers, partners en opdrachtgevers. Hier zetten we ons de komende tijd dan ook vol voor in. 

Heb je vragen of wil je meer weten over het B Corp-certificeringsproces? Neem contact op met onze B Corp-expert: mariska.doppenberg@greenberry.nl

Ons volledige B Corp-rapport kun je via deze link bekijken.

digitaal design voor verbeteraars

  • Werk
  • Over ons
  • Aanpak
  • Werken bij
  • Updates
  • Contact
  • Blijf up to date:
    NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief