Cases

Ministerie van Justitie en Veiligheid & Centrum Seksueel Geweld case

Hoe we slachtoffers van seksueel geweld motiveren om sneller hulp te zoeken

1 op de 5 vrouwen en 1 op de 16 mannen in Nederland heeft weleens te maken gehad met seksueel geweld. Dit heeft vaak grote impact. Als je seks tegen je wil hebt gehad, is het goed om zo snel mogelijk hulp te zoeken. Toch doen veel slachtoffers geen melding. Terwijl dit juist zo belangrijk is, zodat passende hulp, informatie en ondersteuning geboden kan worden.

Garage2020 & Gemeente Amsterdam case

Hoe we uithuisplaatsing van kinderen helpen voorkomen

Elk jaar worden er in Nederland ongeveer 40.000 kinderen uit huis geplaatst. Hier zijn altijd goede redenen voor, maar voor een kind is het een traumatische gebeurtenis.

Philips Pensioenfonds case

Hoe we financiën voor later, nu al toegankelijk maken

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport case

Hoe zorgen we ervoor dat huiselijk geweld sneller wordt gemeld

Nedvang case

Hoe we innovatie in de afvalindustrie kunnen versnellen

Eurail case

Hoe we treinreizen door Europa aantrekkelijker maken

Digitaal design waar iedereen een beetje beter van wordt

  • Maliebaan 11
  • 3581 CA Utrecht
  • Nederland
  • Waar ligt dat?